FUNDAȚIA IKAROS ROMÂNIA a fost înființată în septembrie 2015 și are menirea de a transfera în România experiența de peste 12 ani dobândită de IKAROS IMPRESE SOCIALE din Italia în ceea ce privește: serviciile integrate de consiliere, formare profesională și mediere pe piața muncii pentru categorii vulnerabile (șomeri, tineri NEETs, persoane cu dizabilități); instruirea și formarea profesională pentru tinerii care încheie ciclul gimnazial; dezvoltarea autonomiei minorilor; combaterea abandonului școlar și valorificarea excelenței în materie de formare; elaborarea de strategii, programe și instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă; asistența tehnică pentru elaborarea, managementul și implementarea proiectelor europene în Italia și România; furnizarea de programe de formare tehnică superioară și programe de calificare și recalificare profesională.