Fundația Ikaros și Amber Business Consulting România organizează selecția a 2 persoane pentru un program de internship în scriere de proiecte cu finanțare europeană. Internship-ul va avea o durată de 3 luni, part time (4 ore/zi), timpul de lucru fiind organizat în mod flexibil în funcție de disponibilitatea candidaților. Data de începere a activității este preferabil 28 iulie 2016, acest aspect urmând a fi agreat cu candidații selectați.

Despre noi

Fundația Ikaros vine în România recent, în septembrie 2015 și intenționează să aducă aici experiența fundației mamă din Italia, înființată în anul 2005, în special în munca cu tinerii și copiii foarte săraci sau instituționalizați, cu tinerii și adulții șomeri și cu persoanele având diferite tipuri de dizabilitate. Website-ul fundației este în prezent în construcție, dar vă puteți face o idee accesând website-ul Ikaros Imprese Sociale la www.fondazioneikaros.org

Amber Business Consulting România este membră a unui consorțiu de firme și fundații cu sediul principal în Italia (Roma și Milano). Pe piața din România este activă din anul 2007 cu servicii de consultanță în management și gestionare de proiecte finanțate din fonduri structurale. Detalii suplimentare pot fi obținute de pe website www.ambergroup.org cu precizarea ca acesta se afla in prezent în reconstrucție.

Ce responsabilitati veți avea:

Candidații selectați vor dedica 90% din timp activității de pregătire propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabilă și 10% altor activități în functie de nevoile punctuale identificate și în funcție de competentele / cunoștințele candidaților. Acestea sunt prezentate detaliat mai jos:

  Activitatea de pregătire de propuneri de proiecte

 • Cercetare privind oportunități de finanțare lansate sau în așteptare
 • Consultare ghiduri de finanțare și pregătire fișa succintă a acestora pentru analiza ulterioară cu întreaga echipă
 • Participare la întâlniri comune de lucru / prezentare oportunități de colaborare cu potențiali parteneri
 • Pregătire propuneri de proiecte sub îndrumarea responsabilului de proiecte
 • Pregătire documentație necesară depunerii proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile
  Activitati conexe în funcție de compețentele / cunoșțintele candidaților

 • Verificare constantă a licitațiilor deschise pe domeniile de interes ale celor două entități
 • Pregătire / gestionare pagini pe rețele de socializare
 • Activități de fundraising, traduceri
  Ce va oferim si ce avantaje veți avea:

 • Vă oferim posibilitatea de a vă familiariza sau perfecționa în tehnica scrierii propunerilor de proiecte pe diferite programe: FSE (în special POCU), Erasmus, alte programe lansate de Comisia Europeană sau finanțări private. Astfel, veți învăța cum se construiește o analiză de nevoi (arborele problemelor) și cum se stabilesc obiectivele (arborele obiectivelor), cum se realizează un cadru logic al proiectului sau o structură de defalcare a activităților (Work Breakdown Structure), cum se construiește un buget și care sunt cerințele finanțatorului.
 • Veți avea acces la toate resursele pe care le avem disponibile în ceea ce privește managementul de proiect și veți beneficia de un training intern de scriere proiecte.
 • Veți avea posibilitatea ca după cele 3 luni de internship să continuați colaborarea cu noi sub forma unui contract de muncă. Acest aspect este însa condiționat de implicarea și dedicarea voastră, precum și de obținerea finanțării pe proiectele depuse.
 • Pentru cele 3 luni de internship vom încheia un contract de voluntariat, iar la final veți primi o scrisoare de recomandare. Conform legii, activitatea de voluntariat este considerată experiență în muncă, aspect ce vă va ajuta ulterior din punct de vedere profesional.
 • Posibilitate de formare și instruire permanentă prin training-uri naționale sau internaționale.
  Ce așteptări avem:

 • Să dați dovadă de implicare, spirit de echipă și dedicare. Să fiți pasionați și să doriți să aduceți un plus în echipă, comunitate, în viața celor în favoarea cărora pregătim proiecte.
 • Să fiți proactivi, pozitivi și să vă doriți să învățați, să fiți tot mai buni.
 • Dacă aveți deja o minimă experiență în management de proiect, scriere de proiecte sau cunoștințe în acest sens, este grozav, dar nu este condiție eliminatorie.
 • Poate constitui un avantaj cunoașterea unei a doua limbi străine, cum ar fi italiana , franceza sau oricare alta. Engleza însă este absolut necesară (scris, vorbit, citit).
 • Studii superioare finalizate sau in desfășurare.
 • Abilități excelente de comunicare, analiza si lucru în echipa.

Persoanele interesate sunt rugate să trimita un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 25 iulie 2016 inclusiv (ora 24.00) la adresa elena.cimpoeru@ambergroup.org.

Vă rugam sa precizați în subiectul mesajului: Internship scriere proiecte.

Scrisoarea de intenție va avea maxim o pagină A4 și va conține următoarele:

 • motivația pentru care vă doriți acest internship
 • ce valoare adăugată credeți că veți aduce echipei și celor două organizații
 • ce știți să faceți (experiența profesională, calificări obținute, studii, orice considerați relevant) si ce pasiuni aveți

Fundația IKAROS România demarează în parteneriat cu Asociația „Timotei Cipariu” proiectul ”Și eu vreau să cresc mare – Cantina Socială Timotei Cipariu” adresat copiilor cu dizabilități auditive de la Școala Gimnazială Specială nr. 1 și copiilor cu situații sociale vulnerabile de la Liceul Teologic Greco-Catolic „Timotei Cipariu” din București .

Proiectul își propune amenajarea și dotarea unei cantine profesionale moderne astfel încât, la final, să poată pregăti un număr de 250 de porții de hrană caldă pe zi spre fi distribuite gratuit acestor copii.

Finanțarea proiectului este asigurată de către organizația caritabilă germană Renovabis împreună cu Asociația „Timotei Cipariu”, Primăria Sectorului 1 și Școala Gimnazială Specială nr. 1, iar durata de implementare a proiectului este de 18 luni.