„Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există drum şi lasă o urmă (leave a sign)” – aceste cuvinte ale filozofului Ralph Waldo Emerson ar putea constitui motto-ul proiectului nostru.

Leave a sign – Explorarea diversității culturale și ruperea barierelor de comunicare între tinerii cu deficiențe de auz și tinerii cu auz normal prin intermediul artei și a exprimării creative reprezintă un nou proiect câștigat de Fundația IKAROS România, de această dată în parteneriat cu AMBER s.r.l. Italia. Propunerea comună de proiect s-a situat pe un binemeritat loc 4 în ierarhia inițiativelor care urmează să fie finanțate prin intermediul ERASMUS – Acțiunea Cheie 1- proiecte de mobilitate în domeniul tineretului.

Scopul proiectului este de a aduce împreună într-un experiment de educație interculturală tineri cu deficiențe de auz și tineri cu auz normal din România și Italia, cu scopul de a facilita integrarea socială și sentimentul de apartenență la aceeași comunitate europeană, de a dezvolta creativitatea și a îmbunătăți atât experiențele personale cât și pe cele culturale ale acestora.

Obiectivul numărul 1 al proiectului este de a promova echitatea, incluziunea și solidaritatea prin crearea unei oportunități speciale pentru 24 de tineri (12 cu deficiențe de auz și 12 cu auz normal) de a se implica direct într-o activitate de mobilitate cu durata a 7 zile și de a experimenta aspecte ale diversității culturale, ale situației de a avea și de a nu avea o dizabilitate, precum și particularitățile limbajului semnelor pentru italieni și români.

Obiectivul numărul 2 este de a îmbunătăți cunoștințele, competențele-cheie, abilitățile personale și sociale ale tinerilor surzi și ale celor cu auz normal, prin activități comune interculturale, comunicare prin limbajul semnelor, precum și prin intermediul artei ca instrument pentru a exprima idei, gânduri și sentimente.

Obiectivul numărul 3 este de a crește capacitatea celor două organizații care au inițiat acest proiect să opereze mai bine în folosul comunităților lor locale, îmbunătățindu-și metodele și practicile de implicare activă a tinerilor în viața comunității, inclusiv a celor cu dizabilități de auz.

Activitățile vor combina educația non-formală cu ateliere de teatru și activități în aer liber care se vor finaliza cu un flash – mob în București. Jocurile interculturale vor fi îmbinate cu grupurile de reflecție, iar prezentările cu vizitele la instituții care se ocupă de persoanele cu dizabilități de auz. Compusul rezultat va facilita eliberarea potențialului creativ al acestor două culturi, tradiții și norme diferite și va putea fi replicat ca exemplu de buna practică și în alte țări europene. Mai multe detalii vor fi făcute publice o dată cu demararea activităților proiectului.